Medlemskontingent og treningsavgift for 2024

Det er nå sendt ut e-post til alle medlemmar i JFK med info om medlemskontingent og treningsavgift for 2024.
Opne linken i e-posten fra Norges Idrettsforbund og klikk deg inn på faktura. Det er også sendt ut krav på Vipps for dei som nyttar det.

Legg merke til at medlemskontingenten er sett opp med kr 50,-. Treningsavgift blir uendra.

Har du ikkje mottatt faktura? Da er det viktig at du melder ifra til kasserar Kjartan Ous på e-post: faktura@jotunheimenfjellsport.com

Ved spørsmål om faktura, kontakt klubbens styre. Informasjon om kontingenttyper m.m. finn du på http://jotunheimenfjellsport.com/medlemsskap-og-treningsavgift/