Aktivitetsplan

 

Dato

Aktivitet

Kontaktperson/turleiar

21. oktober 2017-

24.  februar 2018

Norddals-Cup: Dette er ein cup som vert halde anna kvar gong på buldrerommet i Vågå og i Lom. Det er rullering mellom rutesetterane.

Det vert skudd 20 nye ruter for kvar konkurranse. Vinnarane vert kåra og premiert ved siste konkurranse, 27. februar, i Lom Buldrerom.

Gratis, og ope for alle medlemmer.

 Sivert Jonassen, 90211427.

5.februar 2018

 Vi held topptaugkurs for foreldre som er med ungane sine på barneklatring.

Ingen barneklatring denne måndagen, berre kurs.

Ledkortkurs for ungdom/vaksne når det er vaksenklatring.

200 kr.

Øyvind Sødal, 96797990, soedalin@gmail.com

Erik Sanden, 90083717, esanden2@online.no

 

 

 

 

 Fortløpande  Fylg med på Infobrønnen på Facebook. Der vert det lagt ut info om turar i klubbregi.  
 Måndagar: 8.jan.-28. mai 2018  Barneklatring i Vågåhallen frå kl.17.30-19.00  Erik Sanden, 90083717, esanden2@online.no
 Måndagar og torsdagar: 4.jan.-31. mai 2018.  Vaksenklatring i Vågåhallen frå kl.19.00-21.30 (måndag) 19.00-22.00 (torsdag). Audhild Veslum, 97511686, audhildveslum@hotmail.com

23.februar 2018

Årsmøte på Bokhandelen & Klubben, kl.19.00 Oda E. Vollan, 41657383, oda_wollan@hotmail.com
Mars/april Toppturar?

 

 

Mai 2018

Dato kjem.

Klatretur til Stryn

Sivert Jonassen, 90211427.

   August 2018

Tur til Romsdalen.

Moglegheit for klatring, buldring og fjellturar. Overnatting.

 Erik Sanden, 90083717, esanden2@online.no

Sivert Jonassen, 90211427.

Admin login