Ulykker og avvik

Det er viktig at alle ulykker og avvik rapporteres. Du kan gjøre det via denne lenken til ulykkesdatabasen

Mer info kommer.