Merkelapparkiv: årsmøte

Inkalling til årsmøte

Jotunheimen Fjellsportklubb ønsker velkommen til årsmøte på Vågå Hotell, onsdag 27. mars, fra klokka 18. Agenda: Bestemme møteleder og referent Presentasjon av årsmelding Regnskap 2018 Budsjett 2019 Valg av styre Følgende roller er på valg i år: Leder Styremedlem To varamedlemmer Valgkomitemedlem Bestemmelse av julebordkomite Innspill til aktivitetsplan for 2019 Status for buldrerommene Klippesjekken Kaffe/te […]

Årsmøte i Jotunheimen Fjellsportklubb

  Sakliste: Årsmelding Regnskap Evt. innkomne framlegg Valg   Evt. saker ein ønskje tatt opp på møte må vera styret v/Ola Iver Røe i hende seinast 3. mars. Kaffe m/någå attåt. Film. Styret

Admin login