Inkalling til årsmøte

Jotunheimen Fjellsportklubb ønsker velkommen til årsmøte på Vågå Hotell, onsdag 27. mars, fra klokka 18.

Agenda:

 • Bestemme møteleder og referent
 • Presentasjon av årsmelding
 • Regnskap 2018
 • Budsjett 2019
 • Valg av styre
  Følgende roller er på valg i år:
  • Leder
  • Styremedlem
  • To varamedlemmer
  • Valgkomitemedlem
 • Bestemmelse av julebordkomite
 • Innspill til aktivitetsplan for 2019
 • Status for buldrerommene
 • Klippesjekken

Kaffe/te og biteti vil bli servert.

Vel møtt!

Styret i JFK