Ny fører for Tronoberget

En oppdatert fører for tronoberget er nå tilgjengelig fra nettsida vår. Her er alle nye ruter tegna inn og boltestatus oppdatert.

Føreren finner dere her: https://jotunheimenfjellsport.com/forere/tronoberget/

Gi tilbakemelding til styret hvis dere finner feil.

En stor takk til alle som har bidratt med arbeidet!