Årsmøte 2021

Som tidligere varslet, foregår årsmøtet på Vågå Hotel, onsdag 14. mars fra klokka 18.

Agendaen er som følger:

 1. Bestemme møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Presentasjon av årsmelding
 4. Regnskap 2020
 5. Budsjett 2021
 6. Valg av styre
  Følgende roller er på valg i år:
  – Styremedlem/kasserer
  – Valgkomitemedlem
 7. Nedsetting av julebordkomite
 8. Aktivitetsplan for 2021
  1. Fellesklatring ute. Ønsker noen å ta på seg faste kvelder/dager i et av utefelta våre
  2. Barneklatring / Bli kjent klatring utendørs. Mange som har vist interesse for dette. Er dette
   noe vi bør satse på?
  3. «E æ aktiv, æ du?» i oktober.
  4. Promotering på barneskolen i Vågå
  5. 40 års jubileum

Vel møtt!