Årsmøte for 2021

Årsmøtet for Jotunhemien Fjellsportklubb, idrettsåret 2021, holdes på Vågå hotell, onsdag 30. mars, kl 18.

Agenda

 1. Bestemme møteleder og referent
 2. Presentasjon av årsmelding
 3. Regnskap 2021
 4. Budsjett 2022
 5. Valg av styre
 6. Bestemmelse av julebordkomite
 7. Inkomne saker
  1. utvidelse av veggen i Vågå-hallen. Særlig med tanke på barneklatring.
  2. Montering av autobelay.
  3. Hyppigere omskruing av rutene i klatreveggen i Vågå (minimum 2 ganger i året).
  4. Mer fordeling av ansvar på barneklatring/fordele på flere
  5. Markering av siste barneklatring før jul, og evt. Halloween.
 8. Innspill til aktivitetsplan for 2022