Løsere restriksjoner

Med regjeringas oppdatering av koronaretningslinjer fra 2. februar, kan vi gjenoppta tilnærmet normal aktivitet i JFK.

Det vil si at klatrekveldene avvikles uten antallsbegrensninger. Det er heller ingen antallsbegrensning på buldrerommene.

Husk dog at 3. februar, 17. februar og 17. mars fortsatt utgår, til fordel for et større håndballarrangement.