Påminnelse om medlemsmøte

Vi minner om medlemsmøte i morgon, måndag 5. desember på Vågå hotell, kl. 18.00-19.00

***********************************************************************

JFK inviterar til medlemsmøte!

Tema for kvelden er innspel til 2023.
Vi ønskjer også forslag til om klatrekveldane kan løysast på ein anna måte. Spesielt med omsyn til barneklatringa.

Vi har fått tildelt 150.000,- frå DNB Sparebankstiftelsen der 50.000,- skal gå til rutesetter og 100.000,- til nye klatretak. Særskilt retta mot ruter og klatretak som inspirerar barn og unge.
Vi ønskjer innspel på hva for type ruter og klatretak barn og unge ønskjer meir av.

Har du ikkje moglegheit til å kome sett vi pris på om du sender eventuelle innspel på e-post til: styre@jotunheimenfjellsport.com

mvh
Styret i Jotunheimen Fjellsportklubb