Årsmeldinger JFK

Interessert i JFK-historie? Nå ligg årsmeldingane for klubben heilt attende til 1983 ute på https://jotunheimenfjellsport.com/arkiv/ . Som dykk ser manglar nokre, er det nokon som veit kor desse kan finnast?