Er du interessert i å ta kurset «Klatreleder inne»? Dette er første steg i trenerløypa til Norges Klatreforbund

 

Sjekk ut linken fra NKF sin hjemmeside:

http://www.klatring.no/Utdanning/Andrekurs/KlatrelederInne/tabid/5420/Default.aspx

Er du interessert, ta kontakt med Oda Espelund Vollan på mail: oda_wollan@hotmail.com, mobil: 416 57 383, eller facebook.

Ingen fastsatt dato for kurset. Det vil kommer mer info. etter hvert.

Gratis for medlemmer av Jotunheimen Fjellsportklubb dersom du melder deg på denne runden med kurs. Vanligvis koster det noen tusenlapper pr.deltaker. NKF sin klubbutvikler kan komme for å holde kurs for oss gjennom klubbutviklingstiltak, dersom interessen er der.

Klatreleder inne

Mål for kurset

 

Norges klatreforbund utdanner klatreleder inne for å sikre at grunnkurs i forbundets regi holder kvalifisert nivå. 
Etter kurset skal deltagerne ha høy bevissthet om grunnleggende forutsetninger for sikker klatring på innendørs klatrevegg. De skal være godt kjent med metodesett og undervisningsprinsipper for innendørs klatring og ha en god forståelse av rollen som klatreleder inne og ansvaret som følger med. Deltagerne skal også vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen sikkerhet, sikringsarbeid, klatreteknikk og formidling. De skal vise at de har nok initiativ og driv til å fungere som instruktør, samt de forutsetninger som kreves for å ta vare på seg selv og deltagere i kurssammenhenger.
Klatreleder inne er første nivå i NKFs trenerstige, og primært mål er å utdanne instruktører for å holde nybegynnerkurs. Instruktørens rolle er med andre ord å kunne lære bort sikringsteknikk og sikkerhetsfilosofi innen klatringen. Klatreteknikk, treningsmetodikk osv. er ikke instruktørens primære ansvarsområde. En instruktør vil i hovedsak arbeide med ungdom og voksne folk, men instruktører skal også kunne fungere som aktivitetsleder i f.eks. grupper med barn, ungdom, handikappede osv.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne beherske temaene i kurset godt nok til å kunne gi klatrekursdeltagere kompetent, sikker og inspirerende veiledning. 
De skal:

  • Mestre og vurdere utstyret som brukes ved innedørs klatring og kunne forklare utstyrets ulike funksjoner, bruksområder og begrensinger. De skal kunne gjøre rede for hva som er feil bruk av utstyret og hvilke konsekvenser det kan medføre.
  • Ha en grundig forståelse av standard metodesett ved innendørs klatring, herunder knuter, bruk av taubrems, bruk av kortslynger, sikringskjeden og toppanker, og evne til å bruke og vurdere dette.
  • Kunne formidle de ulike læringsmomentene på et innendørs klatrekurs (Grunnkurs i innendørs klatring) til nybegynnere på en trygg, sikker og pedagogisk måte.

 

 

Kursbeskrivelse

Kurset kvalifiserer til instruktør ‘Klatreleder Inne’ når det er bestått. Kurset er delt i to moduler, en metodedel og en veilederdel.
Metodedelen skal forsikre at deltagerne har nok kunnskap og forståelse av klatringens håndverk. Håndverket er alt som har med sikringsrutiner, kjennskap til utstyr, valg og bruk av utstyr og taulagsarbeid. Man skal også forstå prinsippene rundt klatreteknikk (bevegelse).
Veilederdelen skal gi deltagerne trening i rollen som instruktør slik at de kan holde kurs og aktiviteter som kvalifiseringen gir.  Det innebærer at de må vise i praksis at de kan holde et grunnkurs inne og få tilbakemelding  på sin rolle som instruktør.
Metodene som presenteres skal være i henhold til NKF metodesett.

 

Varighet

Kurset vil ta ca 12 timer å gjennomføre.  Det er ofte stor forskjell på deltagernes mestringsnivå og kunnskap avhengig av erfaring til den enkelte. Kurset bør legges over 2 til 3 dager.

 

Opptakskrav

 

  • Alder: Minimum 16 år ved kursstart. Deltakere mellom 16 og 18 år vil ikke kunne få endelig godkjenning før de er fylt 18 år.
  • Erfaring: Tilsvarende 12 mnd erfaring fra klatring. Med dette menes 12 mnd med regelmessig aktivitet. Kursleder kan ta inn deltagere ned til 6 mnd egenerfaring dersom et høyt aktivitets- og ferdighetsnivå tilsier at dette er tilstrekkelig.
  • Ferdighet: Sikkert og metodisk kunne lede ruter på bolter.
  • Deltager må ha brattkort (bestått brattkorttest).

 

Kvalifisering

Kurset kvalifiserer til å:

  • Være instruktør og kursleder på innføringskurs innendørs (grunnkurs inne)
  • Organisere klatring som aktivitet innendørs(barn/ungdom osv)
  • Gjennomføre brattkort test