Årsmøte for 2022

Vi minner om at årsmøtet i Jotunheimen Fjellsportklubb arrangerast onsdag 8. mars på Veistadhjørnet Kafé klokka 18. Det vert enkel bevertning med kaffe og kringle. Gi gjerne eit signal om du kjem pga. bestilling.

Saksliste og saksdokument er sendt på e-post til alle medlem.

Har du innspel til saker du vil ha behandla/diskutert på årsmøtet? Send ein e-post til styre@jotunheimenfjellsport.no innan 1. mars.

Med vennleg helsing

Styret