Fotokonkurranse

Ei påminning om fotokonkurransa! Det er to klasser, ei med tema klatring og ei med tema tur. Kvar deltagar kan levere tre bilder i kvar klasse. Juryen vil bestå av nøytrale og fotokyndige folk. Vinnaren blir annonsert på julebordet, og han eller ho vil bli behørig premiert! Send bilder til Bjørn Slåen på bearhithim@hotmail.com!