Buldrerommene er åpne igjen

Med oppdaterte retningslinjer fra NKF av 15. juni, er nå buldrerommene våre åpne for noenlunde normal aktivitet igjen. Merk følgende retningslinjer:

  • Ingen syke skal møte
  • Praktisér god håndhygiene. I Lom er det ingen tilgang til vask, så det anbefales å ha med håndsprit.
  • Hold avstand til andre klatrere. Det er et minimumskrav om 1 meters avstand og et absolutt maksimum på 20 personer i rommet av gangen.