Referat frå styremøte 09.11.2011

 

Møtereferat  09.11.2011

Tilstades:

Bjørn Slåen, Erik Sanden, Ola Iver Røe, Hilding Jonassen, Jo Øien, Siv Aina Tofte, Sivert Jonassen.

 

 • Inneklatringa så langt: Stor rekruttering. Nesten 30 på kvar klatring.

  17 stk. har teke brattkort-kurs.

  Folk som står oppsett på vaktlista møte. Om dei ikkje kan møte, så dei få nokon

  til å stille i stadenfor seg. VIKTIG!!

  Bjørn vil ordne ein plakat ang. sikkerheit som skal henge ved klatreveggen.

 • Neste brattkort-kurs blir gjennomført måndag i veke 48. Bjørn og Torstein
 • Bjørn vil sjekke ut om vi kan få ordna oss med medlemskort i samband med innbetaling.
 • Vi har fått påbud frå kommuna om å sikre veggen inne i hallen,. Dette er igang v/Øystein Bakke
 • Vi har søkt tippemidlar. Vi får 5000.-
 • Aktivitetsplan for vinteren 2011/2012

  Forslag: Toppcamp, is-samling, familietur, fjellsamling, vårsamling/uteklatring.

  Sende ut aktivitetsplan med medlemsinfo. og innbetaling rett over nyttår.

  Henge opp plakatar på skulene og rundt om elles.

 • Julebord på Klones el. ein annan plass.

  Laurdag 17. desember.

  Ansvarleg: Erik Sanden.

  Buldrekonk. på dagen. Ansvar: Bjørn og Hilding.

 • Årsmøte i mars. Nytt styre.

  På valg: Jo, Hilding og Ola Iver.

 • Klones – buldrerom i gymsalen. Er i emning. Kan søke om støtte.

  Sivert informerar. Buldreromkomite: Bjørn og Hilding.

 • Norsk klatreforbund vil kome på besøk ang. utvikling av klubben.

  4 timers-kurs ein kveld. Ola Iver vil setje ein dato

 • Nye klubbskjorter er i anmars. Dei vil bli i salg i hallen på inneklatring frå måndag 21.11.2011
 • Neste møte. Veke 3

   

  Vågå 18.11.2011, Siv Aina