Topptau- og brattkortkurs

Kurs for topptau- og brattkort vert halde måndag 24. oktober og torsdag 27. oktober. Kurset gjennomførast parallelt med vaksenklatring.

For å ivareta sikkerheten ved innendørs tauklatring har NKF en sertifiseringsordning for sikrere. Begge sertifiseringene er basert på en ferdighetsprøve, og bestått prøve kvalifiserer til Brattkort eller Topptaukort. 
For å sikre noen på led inne bør du ha Brattkort. Brattkort kvalifiserer også til å sikre på topptau.


Les gjerne informasjonen om brattkort og topptaukort på NKF sine sider før kurset: https://klatring.no/brattkort


Kurset kostar kr 300, – (kr 200, – for topptaukurset). I tillegg kjem ei registreringsavgift på kr. 200, – til Norges klatreforbund

Merk at kurset er forbeholdt medlemmar av JFK.

Påmelding til Ole Jacob, Tom eller Erik.