Innandørs klatring

Da er klatringa i Vågåhallen i gang att! Det er barneklatring kvar mondag frå 1900-2030. Her vil det vere mogleg å låne sele og tau. Ein foresatt bør stille. Dei fyrste mondagene vil det vere ein representant frå JFK som vil hjelpe til.
Vaksenklatringa er kvar mondag frå 2030 til 2200 og kvar torsdag frå 2030-2200.

Av wpengine

This is the "wpengine" admin user that our staff uses to gain access to your admin area to provide support and troubleshooting. It can only be accessed by a button in our secure log that auto generates a password and dumps that password after the staff member has logged in. We have taken extreme measures to ensure that our own user is not going to be misused to harm any of our clients sites.