Innandørs klatring

Da er klatringa i Vågåhallen i gang att! Det er barneklatring kvar mondag frå 1900-2030. Her vil det vere mogleg å låne sele og tau. Ein foresatt bør stille. Dei fyrste mondagene vil det vere ein representant frå JFK som vil hjelpe til.
Vaksenklatringa er kvar mondag frå 2030 til 2200 og kvar torsdag frå 2030-2200.