Jubileumsskrift

I samanheng med at Jotunheimen Fjellsportklubb er 30 år i 2011 er det sett ned ein komite som skal arbeide med eit jubileumsskrift. Komiteen består av Terje Kleiven, Ola Røe og Øystein Bakke. Omfanget på skriftet er ikkje bestemt enda, men det vil vere ei samling tekstar som skal reflektere heile spekteret av aktivitetar i klubben gjennom 30 år. Vi oppfordrar medlemmar og ikkje-medlemmar til å legge hovudet i bløyt og bidra til at dette vert eit bra produkt! Frist for å bidra er 1.februar 2011, og vi tek sikte på at skriftet skal vere ferdig hausten 2011.