Jubileumsskrift

I samanheng med at Jotunheimen Fjellsportklubb er 30 år i 2011 er det sett ned ein komite som skal arbeide med eit jubileumsskrift. Komiteen består av Terje Kleiven, Ola Røe og Øystein Bakke. Omfanget på skriftet er ikkje bestemt enda, men det vil vere ei samling tekstar som skal reflektere heile spekteret av aktivitetar i klubben gjennom 30 år. Vi oppfordrar medlemmar og ikkje-medlemmar til å legge hovudet i bløyt og bidra til at dette vert eit bra produkt! Frist for å bidra er 1.februar 2011, og vi tek sikte på at skriftet skal vere ferdig hausten 2011.

Av wpengine

This is the "wpengine" admin user that our staff uses to gain access to your admin area to provide support and troubleshooting. It can only be accessed by a button in our secure log that auto generates a password and dumps that password after the staff member has logged in. We have taken extreme measures to ensure that our own user is not going to be misused to harm any of our clients sites.