ÅRSMØTE I JOTUNHEIMEN FJELLSPORTKLUBB

 

ÅRSMØTE I JOTUNHEIMEN FJELLSPORTKLUBB TYSDAG 27. MARS KL 1900 PÅ BOKHANDELEN KAFE

 

 

 

 

Sakliste:

  1. Årsmelding

  2. Regnskap

  3. Evt. innkomne framlegg

  4. Valg

 

Evt. saker ein ønskje tatt opp på møte må vera styret v/Ola Iver Røe i hende seinast ei veke før årsmøtet. Det vil bli servert kaffe m/någå attåt.

 

Som avslutning vil Hilding Jonassen vise bilder.

 

 

 

Styret