Årsmøte i Jotunheimen Fjellsportklubb 19.februar 2016

Styret vil invitere alle sine medlemmar til årsmøte i Jotunheimen Fjellsportklubb på Bokhandelen Kafe kl.19.00, 19.februar 2016.

Det vil bli enkel servering og underhaldning, i tillegg til dei faste årsmøtesakene.

 

Med vennleg helsing

Oda Espelund Vollan