Stikkord: årsmelding

  • Årsmelding 2011

      Styret i JFK har i 2011 hatt følgjande samansetning:   Ola Røe (leiar) Bjørn Slåen (nestleiar) Hilding Jonassen (styremedlem) Erik Sanden (styremedlem) Siv Aina Tofte (sekretær) Jo Øien (kasserar) Øystein Bakke (sikkerheitsansvarleg)   Ken Espen Solheim (valkomite) Oda Vollan (valkomite)   Styret har hatt møte jevnleg, og arbeidd godt i 2011. Den store saka…

  • Årsmelding 2010

      ÅRSMELDING 2010 JOTUNHEIMEN FJELLSPORTKLUBB Driftsåret 2010 har JFK hatt slik samansetning i styre, og utval: Styret: Terje Kleiven (leiar) Bjørn Slåen (nestleiar) Ola Iver Røe (sekretær) Jo Øien (kasserar) Ulf Ryen (styremedlem) Siv Aina Tofte (varamedl) Silje Anita Wold Kleiven (varamedl) Sikkerheitsansvarleg: Øystein Bakke Revisor: Tor Ekre Valgkomite: Roar Valbjørgsløkken og Ken Espen Solheim…