Ein stor takk til sponsorane våre

Klatreveggen i Vågåhallen har fått eit stort lyft, både i utsjånad og kvalitet.
Klubben vil få takke alle sponsorane som har vore med og bidrege til at dette har vorte ein realitet.

Vi vil óg få takke dei som har hjulpet oss med det praktiske arbeidet