Nytt styre i JFK

På første styremøte etter årsmøtet i Jotunheimen Fjellsportklubb, den 20. april 2022, vart nytt styre i JFK konstituert. Det nye styret er sett saman som følgjer:

Leiar, Hege Engell
Sikkerheitsansvarleg, Sivert Jonassen
Kasserar, Kjartan Ous
Nestleiar, Ole Jacob Nordheim
Styremedlem, Gaute Raastad

Styret kan kontaktast på e-post styre@jotunheimenfjellsport.com