Møtereferat

Møtereferat fra styremøte 11.april 2012.

Tilstades: Ola Iver Røe, Bjørn Slåen, Jo Øien, Øystein Kleiven, Erik Sanden, Ken Espen Solheim og Svanhild Lyngved.

  • Konstituering av styret:
Navn Funksjon År innvald i styret
Ola Røe Leiar 2 år
Bjørn Slåen Inneklatresjef 1 år
Erik Sanden Tursjef 1 år
Svanhild Lyngved Sekretær 2 år
Øystein Kleiven Utstyrssjef 2 år
Jo Øien Kasserar 2 år
Øystein Bakke Sikkerheitsansvarleg 1 år
Silje Anita Kleiven Vara 2 år
Ken Espen Solheim Vara 2 år
Torstein Øygarden Valkomite 2 år
Oda Vollan Valkomite 1 år
 
  • Nytt buldrerom:
Ken Espen har vore i samtale med Lars Storlien om ei avtale ang buldrerom i gamle ysteri-bygget. Begge partar er hittil samde om leiepris pr. mnd, samt dugnadstimer og opprustning av bygget. Vi ventar nå på eit utkast av avtale.
Kva med å søkje kommune om stønad ang refusjon av husleie evt ved å opne for «barnebuldring»?
Søkje om sponsormidlar hjå lokale bedrifter?
Vi må utarbeide ei eiga ordning i forhold til bruken av nytt buldrerom,-årsavgift og drop-in avgift.
  • Diverse: 
– Vi bør prøve å få igangsett organisert uteklatring denne sesongen. Forslag om måndagar og torsdagar vekselsvis i Tronoddberget og på Nessebrue/Jutulporten.
Her må det skrivast ei liste over dato, stad og evt kontaktpersonar.
– Forslag om organiserte kveldar,- feks jentesamling og nybegynnersamling.
– Vi har framleis att ein del t-skjortar. Desse bør takast med på samlingar,buldrerom og ulike arrangement for å effektivisere salg. Andre salgsarenaer?
– Det vurderast å gå til innkjøp av NorgesKalk for videresalg.
– Skal vi arrangere klubbmeisterskap i 2012?
 

– Svanhild Lyngved-