Referat frå årsmøte 2012

Vågå 27.03.2012

Referat frå årsmøte 2012

 

Stad: Bokhandelen kafe

 

 • Tilstades: Ola Iver Røe, Torstein Øygarden, Bjørn Slåen, Erik Sanden, Svanhild Lyngved, Jo Øien, Hilding Jonassen, Rolv Valde Sletten, Silje Wold Kleiven, Siv Aina Tofte

   

 • Møteleder: Ola Iver
 • Sekretær: Siv Aina Tofte

   

 • Ola Iver går gjennom årsmeldinga frå året 2011. mange har vore på tur, og alle er samde om at klubben er i oppsving.

   

 • Jo gjekk gjennom rekneskap og budsjett. Vi har gått 26093.- i minus noko pga. rest av gamle klubb t-skjorter. Budsjettet for 2012 er difor noko redusert.

   

 • Valstyre v/Torstein Øygarden las opp forslag til nytt styre.

  Hilding Jonassen og Siv Aina Tofte går ut. Svanhild Lyngved og Øystein Kleiven går inn. Reisten er på attval. Torstein sit i valstyre saman med Oda. Alle stemte for.

   

 • Hilding Jonassen synte tilslutt bilete frå nye buldrefelt han har funne i bygda.

 

 

 Vågå 27.03.2012

Siv Aina Tofte