Referat årsmøte14.februar 2014

1. Jo Øien fungerte som møteleiar.

2. Ut av styret:

Svanhild Lyngved og Jo Øien.

Inn i styret:

Oda Vollan, Øyvind Sødal og Audhild Veslum. Oda Vollan er ny leiar.

Even Brimi er ny i valkomite.

3. Regnskapet er ikkje revidert, det nye styret godkjenner regnskapet på fyrste styremøte. Jo gjekk gjennom regnskapet.

4. Nokre viktige punkt som kom opp i diskusjonen rundt økonomi: Kva skal klubben gjere med alle jubileumsbøkene som vi står inne med? Det er viktig å sjekke betaling av treningsavgift i vår.

5. Jo gjekk gjennom budsjett.

6. Det kom opp nokre tema til i diskusjonen. Skal vi jobbe for at nokre av klatrefelta våre blir med i den nye Climb Norway føraren? Kva skal gjerast med veggen i Vågåhallen?

7. Oda gjekk gjennom forslag til aktivitetsplan og las årsmelding.

8. Bilde og film-framsyning til slutt.

Ola Røe, referent.