Referat årsmøte14.februar 2014

1. Jo Øien fungerte som møteleiar.

2. Ut av styret:

Svanhild Lyngved og Jo Øien.

Inn i styret:

Oda Vollan, Øyvind Sødal og Audhild Veslum. Oda Vollan er ny leiar.

Even Brimi er ny i valkomite.

3. Regnskapet er ikkje revidert, det nye styret godkjenner regnskapet på fyrste styremøte. Jo gjekk gjennom regnskapet.

4. Nokre viktige punkt som kom opp i diskusjonen rundt økonomi: Kva skal klubben gjere med alle jubileumsbøkene som vi står inne med? Det er viktig å sjekke betaling av treningsavgift i vår.

5. Jo gjekk gjennom budsjett.

6. Det kom opp nokre tema til i diskusjonen. Skal vi jobbe for at nokre av klatrefelta våre blir med i den nye Climb Norway føraren? Kva skal gjerast med veggen i Vågåhallen?

7. Oda gjekk gjennom forslag til aktivitetsplan og las årsmelding.

8. Bilde og film-framsyning til slutt.

Ola Røe, referent.

Av wpengine

This is the "wpengine" admin user that our staff uses to gain access to your admin area to provide support and troubleshooting. It can only be accessed by a button in our secure log that auto generates a password and dumps that password after the staff member has logged in. We have taken extreme measures to ensure that our own user is not going to be misused to harm any of our clients sites.