Kategoriarkiv: Møtereferat

Referat frå styremøte 09.01.14

Referat frå styremøte 2014 Her kan du lese referatet etter styremøtet i januar 2014.

Møtereferat årsmøte

Referat frå ÅRSMØTE I JOTUNHEIMEN FJELLSPORTKLUBB På Bokhandel’n kafe, 6. februar 2013   Det var 10 medlemmer til stades. Ola Iver Røe leia møte.   Sak 1. Årsmelding. Leiaren gjekk gjennom årsmeldinga. Samrøystes vedteke.   Sak 2. Rekneskap. Det låg ikkje føre ferdig rekneskap for årsmøte. Vedtak: Styret får fullmakt til å godkjenne ein revidert […]

Referat frå styremøte 18.09.2012

Tilstades: Ola Iver Røe, Bjørn Slåen, Jo Øien, Ken Espen Solheim, Svanhild Lyngved. Nytt buldrerom: Dugnad på det nye buldrerommet i Telenorbygget er i full gang. Det vert dugnad kvar laurdag fram til det er ferdig, og vi tek sikte på at det står klart i god tid før jul. Inneklatring: Oppstart av inneklatring mandag 8.oktober. […]

Referat frå styremøte 08.06.2012

Tilstades: Ola Iver Røe, Bjørg Liljedal, Øystein Kleiven, Erik Sanden, Bjørn Slåen, Ken Espen Solheim og Svanhild Lyngved. Bjørg Liljedal frå Norges Klatreforbund vitja oss og kom med gode innspel ang drifta av JFK og revisjon av dei gamle vedtektane. Buldrerom  i Telenorbygget:    JFK held nå på å inngår ei avtale med Telenor Holding om […]

Møtereferat

Møtereferat fra styremøte 11.april 2012. Tilstades: Ola Iver Røe, Bjørn Slåen, Jo Øien, Øystein Kleiven, Erik Sanden, Ken Espen Solheim og Svanhild Lyngved. Konstituering av styret: Navn Funksjon År innvald i styret Ola Røe Leiar 2 år Bjørn Slåen Inneklatresjef 1 år Erik Sanden Tursjef 1 år Svanhild Lyngved Sekretær 2 år Øystein Kleiven Utstyrssjef […]

Referat frå årsmøte 2012

Vågå 27.03.2012 Referat frå årsmøte 2012   Stad: Bokhandelen kafe   Tilstades: Ola Iver Røe, Torstein Øygarden, Bjørn Slåen, Erik Sanden, Svanhild Lyngved, Jo Øien, Hilding Jonassen, Rolv Valde Sletten, Silje Wold Kleiven, Siv Aina Tofte   Møteleder: Ola Iver Sekretær: Siv Aina Tofte   Ola Iver går gjennom årsmeldinga frå året 2011. mange har […]

Referat frå styremøte 09.11.2011

  Møtereferat  09.11.2011 Tilstades: Bjørn Slåen, Erik Sanden, Ola Iver Røe, Hilding Jonassen, Jo Øien, Siv Aina Tofte, Sivert Jonassen.   Inneklatringa så langt: Stor rekruttering. Nesten 30 på kvar klatring. 17 stk. har teke brattkort-kurs. Folk som står oppsett på vaktlista MÅ møte. Om dei ikkje kan møte, så MÅ dei få nokon til […]

Møtereferat styremøte

   Jotunheimen Fjellsportklubb Tilstades: Bjørn Slåen Erik Sanden Ola Iver Røe Hilding Jonassen Jo Øien Siv Aina Tofte Møtereferat     Oppstart inneklatring. 20.30 til 22.00 Torsdag 17.30 til 21.30 Måndag Frå haustferien veke 40, til påske veke 15. Om mogleg utvide tida utover våren. Brattkort. Bjørn og Øystein har ansvaret for å organisere brattkort-kurs. […]

Møtereferat fra styremøte 12.mai

  Tilstades: Bjørn Slåen Erik Sanden Ola Iver Røe Hilding Jonassen Jo Øien Siv Aina Tofte Møtereferat Vågå idrettslag ved Vidar Elda og Steinar Løkken informerer om den tenkte «nyhallen».Årsaker til at den bør byggast. Mykje verkar usikkert pga. økonomi. Han fortel om korleis vår plass er tenkt. Mogleg vegg i hallen med eit utbygg. […]

Årsmelding 2010

  ÅRSMELDING 2010 JOTUNHEIMEN FJELLSPORTKLUBB Driftsåret 2010 har JFK hatt slik samansetning i styre, og utval: Styret: Terje Kleiven (leiar) Bjørn Slåen (nestleiar) Ola Iver Røe (sekretær) Jo Øien (kasserar) Ulf Ryen (styremedlem) Siv Aina Tofte (varamedl) Silje Anita Wold Kleiven (varamedl) Sikkerheitsansvarleg: Øystein Bakke Revisor: Tor Ekre Valgkomite: Roar Valbjørgsløkken og Ken Espen Solheim […]

Admin login