Kategori: Møtereferat

 • Nytt styre i JFK

  På første styremøte etter årsmøtet i Jotunheimen Fjellsportklubb, den 20. april 2022, vart nytt styre i JFK konstituert. Det nye styret er sett saman som følgjer: Leiar, Hege EngellSikkerheitsansvarleg, Sivert JonassenKasserar, Kjartan OusNestleiar, Ole Jacob NordheimStyremedlem, Gaute Raastad Styret kan kontaktast på e-post styre@jotunheimenfjellsport.com

 • Referat frå styremøte 25. april 2017

  Referat frå styremøte 25.04.17 Frammøtte: Øyvind Sødal, Oda Espelund Vollan, Erik Sanden, Tom Daae, Per Mundhjeld og Audhild Veslum. Saker:     Klubbmeisterskapet 2017 Elin Bakke har teke bilete frå kretsmeisterskapet. Tom legg dei i dropboks el.l slik at dei som vil kan laste dei ned.   JFK e-post Vi bør skaffe oss ein eiga…

 • Referat frå styremøte 16. mars 2017

  Referat frå styremøte 16.03.17 Frammøtte: Oda Espelund Vollan, Erik Sanden, Tom Daae, Ulf Ryen og  Audhild Veslum.   Saker:    Klubbmeisterskap Det blir arrangert klubbmeisterskap 25.03.17. Kunt Ødegårsdstuen og Bjørn Slåen skal vere rutesettere. Premier frå Fjell og fritid og Eli Fergestad.  Sal av kaffe og biteti.   Elektronisk medlemsregistrering Snart klart. Innbetaling via sports…

 • Referat frå styremøte 8.januar 2017

  Styremøte 8.januar 2017 Til stade: Bjørn Slåen, Tom Daae, Øyvind Sødal, Oda E. Vollan, Audhild Veslum og Erik Sanden. Referent: Oda E. Vollan/ Audhild Veslum Saker:   Elektronisk medlemsregistrering og innbetaling via SportsAdmin. Det blir sendt ut informasjonsskriv om dette. Heimesida blir også oppdater med rett informasjon . Innbetalingsfristen er framleis 1.mars.   Offisiell opning…

 • Referat frå styremøte 08.01.16

  Styremøte 8.jan.-2016 – Til heimesida