Referat frå styremøte 16. mars 2017

Referat frå styremøte 16.03.17 Frammøtte: Oda Espelund Vollan, Erik Sanden, Tom Daae, Ulf Ryen og  Audhild Veslum.   Saker:    Klubbmeisterskap Det blir arrangert klubbmeisterskap 25.03.17. Kunt Ødegårsdstuen og Bjørn Slåen skal vere rutesettere. Premier frå Fjell og fritid og Eli Fergestad.  Sal av kaffe og biteti.   Elektronisk medlemsregistrering Snart klart. Innbetaling via sports… Fortsett å lese Referat frå styremøte 16. mars 2017

Referat frå styremøte 8.januar 2017

Styremøte 8.januar 2017 Til stade: Bjørn Slåen, Tom Daae, Øyvind Sødal, Oda E. Vollan, Audhild Veslum og Erik Sanden. Referent: Oda E. Vollan/ Audhild Veslum Saker:   Elektronisk medlemsregistrering og innbetaling via SportsAdmin. Det blir sendt ut informasjonsskriv om dette. Heimesida blir også oppdater med rett informasjon . Innbetalingsfristen er framleis 1.mars.   Offisiell opning… Fortsett å lese Referat frå styremøte 8.januar 2017

Referat årsmøte14.februar 2014

1. Jo Øien fungerte som møteleiar. 2. Ut av styret: Svanhild Lyngved og Jo Øien. Inn i styret: Oda Vollan, Øyvind Sødal og Audhild Veslum. Oda Vollan er ny leiar. Even Brimi er ny i valkomite. 3. Regnskapet er ikkje revidert, det nye styret godkjenner regnskapet på fyrste styremøte. Jo gjekk gjennom regnskapet. 4. Nokre… Fortsett å lese Referat årsmøte14.februar 2014