Nye koronaretningslinjer fra 9.12.21

I forbindelse med nye korona-retningslinjer fra regjeringen, vil vi presisere følgende:

  • Vi prioriterer å gjennomføre barneklatringa som vanlig
  • Det er ingen begrensning på antall deltakende barn, men vi har et makstak på 20 voksne.
  • Hold minimum 1 meters avstand til personer som ikke er i din kohort. Bruk munnbind dersom dette ikke lar seg gjennomføre.

Når det gjelder voksenklatringa og buldring, så er det normalt sett høyere intensitet på treninga der, så der skal det holdes 2 meters avstand. Der gjelder også retningslinjer om munnbind og maks antall personer.