Årsmøte

Det blir årsmøte i Jotunheimen Fjellsportklubb på Bokhandelen kafe onsdag 24.mars kl. 1900.

Saksliste:
1. Innkalling.
2. Val av møteleiar og sekretær.
3. Årsmelding.
4. Rekneskap 2009.
5. Budsjett 2010.
6. Val.
7. Informasjon om planar for bygging av fleirbrukshall og moglegheit for bygging av klatrevegg og buldrerom.
8. Innkomne saker.

Forslag til saker som skal behandlast på årsmøtet må vera styre ved leiar Magne Svare (magnesvare(ætt)hotmail.com) i hende innan 20.mars.
Etter årsmøtet blir det visning av bilde frå Terje og Øystein sin klatretur i Hoggarfjella.