Referat frå styremøte 18.09.2012

Tilstades: Ola Iver Røe, Bjørn Slåen, Jo Øien, Ken Espen Solheim, Svanhild Lyngved.

  • Nytt buldrerom: Dugnad på det nye buldrerommet i Telenorbygget er i full gang. Det vert dugnad kvar laurdag fram til det er ferdig, og vi tek sikte på at det står klart i god tid før jul.
  • Inneklatring: Oppstart av inneklatring mandag 8.oktober. Dei faste tidene er kvar mandag 18.00-22.00 (barneklatringa er fra 18.00-20.00 og vaksenklatring 20.00-22.00 ) og torsdagar 20.00-22.00. Det vert antageleg halde eit par brattkortkurs iløpet av hausten/vinteren. Det blir lagt ut ei vaktliste over ansvarspersonar for kvar dag.
  • Heimeside: Vi bør oppdatere heimesida. Dvs leggja inn nye bileter, leggja ut førar over feltet ved Nessebrue og opprette ei gjestebok m.m.
  • Julebord: Vi tek sikte på julebord 8/12. Lokale vert ordna etterkvart og vi satsar også på å ordne med mat sjølve. Det vil også i år bli arrangert ei buldrekonkurranse same dag med påfølgande premieutdeling.

-Svanhild_