Møtereferat frå møte i JFK 18.juni

Frammøtte: Terje Kleiven, Jo Øien og Ola Iver Røe

Saker:

1.Vi har fått ein forespørsel frå Allidretten om samarbeid. Spørsmålet er om vi greier å få nokon til å stille opp for å sikre. Jo tek i fyrste omgang kontakt med Yngve Ottesen.
2.Vi har fått kulturmidler frå Vågå Idrettsråd. Tilsaman 16980 kr.
3.Det har vore dårleg deltaking på barneklatring. Til hausten må vi tidleg markedsføre barneklatring på skuler og lignande.
4.Vi har skreve ei samarbeidsavtale med Jotunheimen Sport. Ei tilsvarande avtale skal skrivast med Sport 1.
5.I 2011 er JFK 30. Det må setjast ned ein jubileumskomite tidleg. I tillegg skal det skrivast eit jubileumsskrift. Terje og Ola er ansvarlege.