Referat frå årsmøte

 

 1. Rundt 15 frammøtte. Ingen innvendingar til innkallinga.

 2. Magne Svare vart valt som styreleiar og Ola Røe som sekretær.

 3. Ingen kommentarar til årsmeldinga.

 4. Regnskapet har ikkje vorte revidert, slik at berre resultatregnskapet vart gjennomgått. Regnskapet skal godkjennast på fyrste styremøte. Drifta har i 2009 gått med 30000 i minus. Hovedgrunnen til dette er i hovedsak nedskriving av buldrerommet, ny nettside og nye klatretak i tillegg til at antallet medlemmar har gått ned.

  Kva kan gjerast med rekruttering?

 5. Styre:

  -Øystein Bakke stiller som sikkerheitsansvarleg i to nye år.

  -Bjørn Slåen stiller som styremedlem i to nye år.

  -Ulf Ryen stiller som styremedlem i to nye år.

  -Terje Kleiven tek over som leiar i eitt år. Ola Røe tek over etterpå.

  -Valnemnda (Ken Espen Solheim og Roar Valbjørgsløkken) vart valt opp att.

  -Jo Øien fortset som kasserar.

  -Siw Aina Tofte og Silje Anita Wold Kleiven vart valde som varamedlemmar.

  Endeleg konstituering av styret vert gjort på fyrste møte.

 6. Magne ga informasjon om den nye fleirbrukshallen og moglegheitene for ny klatrevegg og buldrerom. Vårt utgangspunkt er at klatreveggen må fullfinansierast. Styret set ned ein klatreveggkomite som i fyrste omgang består av Magne Svare og Øystein Kleiven og ein som styre vel. Klatreklubben er interessert å vere med vidare i prosessen.

  Kvelden vart runda av med at Terje Kleiven viste bilder frå Hoggarfjella.