Årsmøte i Jotunheimen Fjellsportklubb

  Sakliste:

  1. Årsmelding

  2. Regnskap

  3. Evt. innkomne framlegg

  4. Valg

 

Evt. saker ein ønskje tatt opp på møte må vera styret v/Ola Iver Røe i hende seinast 3. mars.

Kaffe m/någå attåt.

Film.

Styret