Buldrebanken

Det finst faktisk buldring i Ottadalen, men ho er spredd og ikkje lett å finne. Dette er eit forsøk på å dokumentere den etablerte buldringa, og gjere ho meir tilgjengeleg. Men da trengs hjelp! Send mail med nødvendig informasjon hvis dykk veit om noko bra!

Sandbakken

Galdesand

Visdalen