Årsmeldinger JFK

Interessert i JFK-historie? Nå ligg årsmeldingane for klubben heilt attende til 1983 ute på https://jotunheimenfjellsport.com/arkiv/ . Som dykk ser manglar nokre, er det nokon som veit kor desse kan finnast?

Referat årsmøte14.februar 2014

1. Jo Øien fungerte som møteleiar. 2. Ut av styret: Svanhild Lyngved og Jo Øien. Inn i styret: Oda Vollan, Øyvind Sødal og Audhild Veslum. Oda Vollan er ny leiar. Even Brimi er ny i valkomite. 3. Regnskapet er ikkje revidert, det nye styret godkjenner regnskapet på fyrste styremøte. Jo gjekk gjennom regnskapet. 4. Nokre… Fortsett å lese Referat årsmøte14.februar 2014

Årsmelding JFK 2012

Årsmelding Jotunheimen Fjellsportklubb 2012   Styre i 2012 Ola Røe, leiar Bjørn Slåen, inneklatresjef Øystein Kleiven, utstyrssjef Erik Sanden, tursjef Svanhild Lyngved, sekretær Jo Øien, kasserar Øystein Bakke, sikkerheitsansvarleg   Vara og valkomite Silje Anita Kleiven og Ken Espen Solheim (varamedlemmar), Torstein Øygarden og Oda Vollan (valkomitè)     Samlingar i JFK-regi: -Issamling i Flå… Fortsett å lese Årsmelding JFK 2012

Publisert
Kategorisert som Beskjedar

Møtereferat årsmøte

Referat frå ÅRSMØTE I JOTUNHEIMEN FJELLSPORTKLUBB På Bokhandel’n kafe, 6. februar 2013   Det var 10 medlemmer til stades. Ola Iver Røe leia møte.   Sak 1. Årsmelding. Leiaren gjekk gjennom årsmeldinga. Samrøystes vedteke.   Sak 2. Rekneskap. Det låg ikkje føre ferdig rekneskap for årsmøte. Vedtak: Styret får fullmakt til å godkjenne ein revidert… Fortsett å lese Møtereferat årsmøte

Årsmøte JFK

Årsmøte i JFK blir onsdag 6.februar kl.1900 på Bokhandelen. Vanlege årsmøtesaker og ljosbildeframsyning. Servering. Velkome!  

Vågåhallen

Måndag 14.januar er Vågåhallen stengt. Si frå til alle dykk trur har tenkt seg på klatring. Frå og med neste veke er det klatring kun måndagar. Det er altså slutt på klatring torsdagar, årsaken til dette er få eller ingen har møtt opp på vaksenklatringa den siste tida.

Publisert
Kategorisert som Beskjedar